Zapraszamy na stronę stowarzyszenia Zaprzyjaźnieni w Kulturze!

Zapraszamy na stronę kolejnej edycji projektu Żywy Most 2013! Jest to projekt wymiany młodzieży polsko-izraelskiej. W czasie projektu młodzież z Polski ma szansę z bliska poznać kulturę Izraela i na odwrót, młodzież z Izraela ma szansę poznać Polskę z bliska. Wszystkie spotkania organizowanę są w formie wyjazdów i warsztatów.

Stowarzyszenie Zaprzyjaźnieni w Kulturze zostało zarejestrowane w Gdańsku we wrześniu 2008 roku.
Jego członkowie mają na celu przyczynianie się do ożywiania szeroko rozumianej kulturalnej działalności
w mieście Gdańsku i regionie pomorskim
Prowadzi różnorodne projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz studentów, organizuje przeglądy filmowe.